Meisje-zonder-ster-op-shirt-heel

Het MeerTaalBlaBlog.    Abonneer gratis!

De Clínica Babilónica, het Expertisebureau voor Meertalige Ontwikkeling, biedt  een verantwoorde en duurzame aanpak in het omgaan met meertaligheid in de samenleving, in het bijzonder in de thuissituatie en in het (vroege) onderwijs. Ons leidende principe is de maximale benutting van meertaligheid, door individu en maatschappij.

De Clínica ontwikkelt adviezen voor scholen, gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere instellingen voor adequate, praktijkgerichte beleidsoplossingen die recht doen aan de aard van meertalige ontwikkeling, die de betrokken mensen in hun waarde laten, die bijdragen aan sociale cohesie en vaak nog het goedkoopste zijn ook.
De Clínica steunt logopedisten in de diagnostiek en therapie van hun meertalige klanten. Voor betrokkenen zoals ouders, logopedisten, klinisch linguïsten, spraak-taalpathologen, leerkrachten, peuterspeelzaalleiders, vrijwilligers in het talenonderwijs aan immigranten, tolken, etc., organiseert de Clínica op maat ingerichte presentaties, workshops en studiedagen over meertalige ontwikkeling.
Meer weten? Kijk bij Diensten.

Veja uma pequena introdução em Português
Read a short introduction in English
↓